logo

Kuulutus Haapaveden seurakunnan ennakkoäänestyksestä

KUULUTUS HAAPAVEDEN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018

Haapaveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Tähtelänkuja 5, Haapavesi

joka päivä kello 9.00 – 18.00

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Haapaveden lukio, osoite Kytökyläntie 59 b, ti 06.11.2018 kello 10.00 -12.00

K-market, osoite Kansanpellontie 1, ti 06.11.2018 klo 14.00-17.00

Jedu Tekniikan osasto, osoite Teollisuustie 2, ke 07.11.2018 kello 10.00 -12.00

Halpa-Halli, osoite Pulkkilantie 33, ke 07.11.2018 klo 14.00 – 17.00

S-Market, osoite Vanhatie 48, to 08.11,2018 klo 14.00-17.00

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka.

Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 08 4598 500 tai 044 3598 500.

Haapavesi 17.9.2018

Haapaveden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Matti Tallgren