logo

Talous

Tilinpäätöstietoa vuodesta 2016

Haapaveden seurakunnan vuoden 2016 tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi 3.322,50 euroa ylijäämää. Budjetoinnissa ennustettiin syntyvän ylijäämää 33.165 euroa. Huomioiden verotulojen yllättävän suuren aleneman edelliseen vuoteen verrattuna olemme tilikauden tulokseen tyytyväisiä.

Toimintatuottoja kertyi 246.222 euroa ja ne ylittivät budjetoidun noin 20.912 eurolla. Puun myyntitulot olivat 56.000 euroa.

Toimintakulujen toteutuma oli 1.354.352 euroa ja ne alittivat budjetoidun 83.642 eurolla. Henkilöstökulut alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 98.000 eurolla. Henkilöstökulujen tasoon vaikuttivat mm. se, että eläkemaksuprosentti aleni 28 %:sta 24 %:iin, kirkkoherran osittainen virkavapaa, seurakuntapastorin viran osa-aikaisuudet ja keittiötyöntekijän opintovapaa, joihin ei palkattu sijaisia. Lisäksi koko henkilöstö piti vapaaehtoisia vapaita vähintään viisi päivää osana talouden tasapainottamista.

Verotuloja kertyi noin 1.183.000 euroa, mikä oli 99.000 euroa (7,7 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöverotuloja kertyi vielä 19.200 euroa ja vuodesta 2016 yhteisöveron osin korvaavaa valtionrahoitusta 140.304 euroa

Vuosikatetta kertyi 109.910 euroa. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat noin 106.588 euroa. Haapaveden seurakunnan omavaraisuusaste on 90,8 % ja lainakanta 26,27 euroa/jäsen.

Investointeihin käytettiin tilikaudella 67.075 euroa, josta suurin osa, 50.000 euroa, kohdistui seurakuntakeskuksen käytävien ja piha-alueen kunnostukseen. Lisäksi kellotapulin katto sai tervauksen ja uudelle hautausmaalle lisättiin salaoja.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 6071 henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 101 jäsentä.