logo

Ensi sunnuntaina

 

 

 

 

su 17.9. klo 10 messu, Vahteala, Soronen

su 24.9. klo 10 messu , Vahteala

Su 1.10. klo 11 Ikäpolvet yhdessä Perhemessu